top of page

Su İsrafı Can Alıyor


Dünya nüfusunun artan su ihtiyacını yeterli ve güvenli bir şekilde karşılamak insanoğlunun en önemli görevlerindendir. Küresel ısınmaya bağlı azalan yağışlar, yoğun buharlaşma, kirlilik ve gereğinden fazla tüketim ile dünyadaki temiz su kaynakları hızla tükeniyor.

Afrika bu sorunu bizden daha çok yaşıyor. Hızla artan nüfus, alt yapı sorunu, doğal afetler, salgın hastalıklar, kuraklığa bağlı kıtlık ve susuzluk nedeniyle her yıl milyonlarca insan ölüyor. Afrika'da kirli suyun neden olduğu hastalıklar; Kolera, Katarakt, İshal ve Tifo'dur. Bu hastalıklarla beraber, susuzluktan kaynaklı can kayıpları ise oldukça fazla bir şekilde karşımıza çıkıyor. 900 milyona yakın insan temiz suya ulaşamıyor, 2,5 milyardan fazla insansa yeterli hijyen koşullarına sahip olmayan suları tüketmek zorunda.

Bizler farkında değiliz fakat boş yere kullanılan sulara muhtaç olan milyonlarca insan mevcuttur. Bizim onları görmememiz, onların olmadığı anlamına gelmez. Bizim üstümüze düşen görev ise doğru su kullanımını öğrenmek ve öğretmektir.

Hepimiz empati kurmalı ve yanı başımızda yaşanmasa bile bu dünyada olan şeylerin farkında olmayız.

bottom of page