top of page

Kamu ve Özel Sektörde Halkla İlişkiler


Halkla İlişkiler Nedir?

Kurum ile hedef kitle arasındaki iletişimi sağlar. Kurum hakkında olumlu imaj ve destek yaratılmasıdır. Karşılıklı ilişki ve güven ortamının oluşturulmasıdır. Kamuoyunda ise kuruma ilişkin olumlu bir izlenim yaratmasıdır. Hedef kitleye ve haberleşmeye dayanmakta olup amaç kitleyi etkilemektir. Çünkü kurum ile hedef kitle arasındaki sürekli bir birikim ve etkileşim vardır.


Halkın yönetime katkıda bulunması yönetimin topluma daha etkin hizmetler göstermesi bakımından kamuda halkla ilişkiler kaçınılmazdır. Kamu kuruluşları, topluma hizmet sunarken hizmet verdiği kişiye, karşı davranış biçimi halkla ilişkiler açısından önem taşımaktadır. Kamu görevlileri halka davranışı tarafsız ayırt etmeden hukuki, hizmet ve yardım etmeye yönelik olmalı ve kamu kuruluşları yönetim faaliyetleri hakkında topluma bilgi sunmalı ve toplumun bilgi düşünce eğilimleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır bu da halkla ilişkilere önem vermekten geçer.


Özel sektörde ise kamuoyu arasında köprü işlevi üstlenmiştir. Özel sektörde toplumun içindeki konumu güçlendirmek, kurumun başarısını sürdürmek için halkla ilişkiler çalışmalarına gereksinim duyulur. Hakla ilişkiler uygulamada, özel sektörünün topluma dönük imajının ve toplumla uyumun önde gelen belirleyicilerindendir. Halkla ilişkilerde özel sektörün yaptığı ise çevreyi tanıma ve çevreyi tanıtmaktır. Çevreyi tanıtma dediğimiz müşterilerinin düşünce ve eğilimlerini tahmin etmekten geçer. Kuruluşu çevreye tanıtarak olumlu imaj sağlamaktır. Kamuda ve özel sektörde toplumda olumlu bir imaj bırakmak halkla ilişkilerin en önemli işlevidir.


-Merve Nur Akın

bottom of page