top of page

İletişim Fakültesi Bölümleri

Çağımız iletişim çağıdır. Her şey iletişimden geçmektedir. Küçük bir ticari ürünün pazarlamasından tutun, siyasi liderlerin geniş kitlelere benimsetilmesine kadar giden geniş bir yelpazedir. Her gün televizyonlarda, haber sitelerinde bekleme salonlarında okuduğumuz dergilerin arka planındaki tüm çalışanlar hemen hemen İletişim Fakültesi mezunlarıdır. İletişim Fakültesi’ne genel olarak baktığımızda beş bölüm vardır. Bunlar: 1. Halkla İlişkiler ve Tanıtım ya da Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 2. Radyo, Televizyon ve Sinema 3. Gazetecilik 4. Reklamcılık ya da Reklam Tasarımı ve Yönetimi 5. Görsel İletişim Tasarımı bölümleridir. Ben şuan eğitim gördüğüm Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi üzerinden ilerlemek istiyorum.


Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi 1993 yılında Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümüyle eğitim vermeye başlamıştır. 1994 yılında Gazetecilik, 1997 yılında Radyo, Televizyon ve Sinema, 2011 yılında ise Reklamcılık Bölümü kurulmuştur. İletişim Fakültesi'nde bulunan çeşitli uygulama birimleriyle öğrenciler daha donanımlı hale gelmektedir. Ayrıca Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde her zaman derslere profesörler girmektedir. Halkla İlişkiler ve Tanıtım


Halkla İlişkiler ve Tanıtım; kişi, kurum ya da kuruluşların sahip oldukları marka değerlerinin halk ile doğru iletişim araçları aracılığı ile aktarılmasını amaçlayan bölümdür. Selçuk Üniversitesiʼnde 2018 yılında Halkla İlişkiler Topluluğu kurulmuştur. Halkla İlişkiler Topluluğu’na katılarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunlarının birçok alanda iş olanakları vardır. Bunlardan bazıları; reklam ajansları, tanıtım şirketleri, dijital reklam ajansları, prodüksiyon şirketleri, siyasi partiler, spor kulüpleri, pazarlama şirketleri ve devlet kurumlarında iş olanakları vardır. Gazetecilik


Gazetecilik; yaşanan bir olayı ya da merak edilen bir konuyu araştırıp, kitlelere ulaştıran bölümdür. Fakültenin Selçuk İletişim Gazetesi vardır ve orada çalışabilirsiniz. Gazetecilik Bölümü mezunlarının çalışma alanları ise genellikle televizyon ve radyo istasyonu, gazete veya web sitesi gibi belirli bir medya kuruluşlarıdır. Ayrıca birden çok platformda içerik yayınlamayı tercih edenler de vardır. Muhabir, haber analisti gibi örnekler verebiliriz. Radyo, Televizyon ve Sinema


Radyo, Televizyon ve Sinema; teknoloji çağında medya ve iletişim konusunda profesyonel çalışmalar gerçekleştirecek yetkin bireylerin eğitimli hale gelmesini amaçlayan bir bölümdür. Selçuk Üniversitesiʼnde Türkiye'nin günlük 24 saat kesintisiz yayın yapan ilk ve tek televizyonu Üniversite Televizyonu ÜNTV vardır. Üniversiteye ait radyo vardır ve orada çalışabilirsiniz. Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü mezunlarının iş olanakları yapım şirketleri (sinema, dizi veya klip) bünyesinde çalışabilirler. Televizyon kanalları, basın kuruluşları, reklam ajansları, yayın kuruluşları, içerik üretme ajansları, haber ajansları, gazeteler ve radyo kanallarını örnek verebiliriz.

Reklamcılık


Reklamcılık; bir ürün veya hizmetin kullanıcılara ulaştırılmasını sağlayan iletişim bölümüdür. Reklamcılık bölümünden mezunların iş olanakları geniş bir alana sahiptir. İçerik editörü, görsel üretici, marka yöneticisi, pazar araştırmacısı, metin yazarı, dijital reklam yöneticiliğini örnek verebiliriz. Ülkemizdeki birçok üniversitenin İletişim Fakültesi’ne göre daha nitelikli olan Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde, bugün itibariyle bu dört bölümde örgün eğitim ve ikinci öğretim eğitim verilmektedir.

bottom of page