top of page

HALKLA İLİŞKİLER HAKKINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR


Halkla ilişkiler nedir? diye beş farklı kişiye sorsak beşinden de bambaşka cevaplar almamız mümkündür. Evet, halkla ilişkiler sektörünün birden çok tanımı bulunmaktadır. Çok geniş ağlarla birbirinden değişik çalışma sahalarına sahiptir. Bunlar ülkemizde pek bilinmediği gibi halk arasında da yanlış veya hiç olmadığı şekillerle dilden dile gezmektedir.

Bu yanlış bilinenler nelerdir?

Yanlış bilinenlerin başlıcaları şunlardır;

Halkla İlişkiler bölümünden mezun olunup işe başlandığında bireyin sekreter olarak çalıştığı sanılmakta. Sekterliğe bağlı olarak daha çok kadınlara hitap eden bir meslek olarak görülmekte. Bilinenlerin aksine Halkla İlişkiler bölümünün okunması, hatta mesleğin icra edilmesi yönünde sekreterlik söz konusu dahi değildir. Ayrıca cinsiyet ayrımı da bulunmamaktadır. Erkeklere de kadınlara da eşit şartlarda iş imkanları sunulmaktadır. En sık karıştırılan bir diğer departman ise insan kaynaklarıdır. Halkla İlişkiler daha çok çalıştığı kurumun imajı ve prestiji ile ilgilenir. Aynı zamanda da sık sık müşterilerle iletişim halinde olur fakat insan kaynakları kurum içerisindeki çalışanlarla alakadar olur ve çalışanlarını yönlendirir. Yine çalışma alanlarından halkla ilişkiler, çağrı merkezlerinde insanları arayarak bilgilendiren, sokaklarda el broşürleri dağıtan, kurumlarda sadece ürünlerin satın alınan kısmından yani kasadan sorumlu veya ürünlerin satışını sağlayan satıcı, iş yerlerinde bir konu üzerinde bilgisi ve yol göstericiliğine başvurulan danışman, otellerde veya kurumlarda müşterileri karşılayan resepsiyon görevlisi, süslü cümleler kullanarak insanları inandıran pazarlamacı, insanlar ile röportaj yapıp bunları yazıya dökerek muhabirlik yapan bireyler değillerdir. Tabii ki bu saymış olduğum meslekler tercihe göre seçilebilir ve bu alanlarda iş edinilebilir. Unutulmaması gereken husus halkla ilişkilerin mesleği icra etme yönünde asıl konumu yukarıda saymış olduğum meslek grupları değildir.


Halkla İlişkiler Nedir?

Halkla İlişkiler; tanım olarak bir işletme ile hedef kitle arasında karşılıklı iletişimi, anlayışı oluşturmaya ve sürdürmeye yardımcı olan bir yönetim sürecidir. Halkla ilişkilerde organizasyon çalışmaları yaparken çevre ile karşılıklı iletişim halinde olunmalıdır. Bunun içinde iletişimin istenen düzeyde olabilmesi için karşılıklı anlayış, kabul ve işbirliği yapmak gerekmektedir. Yani söz konusu olan iletişimin ikna edici bir şekilde tasarlanıp gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Kısacası bir markayı öne çıkartabilecek olan ve markayı marka yapan en önemli etken Halkla İlişkiler departmanıdır.


Çalışma Sahaları:

● İletişim departmanları.

● Kurumsal pazarlama departmanları.

● Müşteri ilişkileri departmanları.

● Sağlık kurumlarında ve çeşitli kuruluşların halkla ilişkiler departmanları.

● Belediyeler, kaymakamlıklar ve bakanlıkların halkla ilişkiler departmanları.

● Kurumsal fabrika ve markalar.

● Organizasyon şirketlerinde ilgili departmanlar.

● Üniversitelerde akademisyenlik veya meslek liselerinde öğretmenlik.

● Medya alanında gazetelerin, dergilerin, kanalların ilgili departmanları.

● Dijital pazarlama departmanları ticaret pazarlaması, sosyal medya pazarlaması vb.

● Gelişmiş hatta gelişmekte olan tüm şirket, restoran, otel gibi iş yerlerinin halkla ilişkiler departmanları bulunmakta. Ayrıca son zamanlarda önemi anlaşıldığı için kurum ve şirketlerde daha etkili şekilde yer edinmeye başladığını söylemek doğru olacaktır.


#halklailişkilernedir #halklailişkiler #kurumsaliletişim #iletişim #organizasyon #pazarlamabottom of page